Skolehaverne

Fra tidernes morgen har Lykkebo Skole haft skolehaver. Det er små jordlodder, som enten en klasse eller en familie kan låne, og så kan der dyrkes grøntsager alt efter smag og behag. - Og arbejdsindsats! Skolehaverne ligger lige op til skolen, og benyttes af alle skolens elever på varme dage, når der skal slappes af.

Elevrådsformænd m/k

Der har været valg til skolens elevråd. Maidah 9.U blev formand for det store elevråd og Silas 6.U blev formand for det lille elevråd.

Her ses de blive lykønsket af skoleinspektør og af alle eleverne.

Lærer fra Lykkebo Skole har skrevet et af årets bedste projekter

 

Natasia Fenger Dahlmann, som hun hedder, har skrevet projektet ”Hvorfor skal vi arbejde med læringsmål i idrætsfaget?” og det blev af dommerkomiteen fremhævet, for at være et væsentligt, aktuelt og professionsrettet bidrag til debatten om læringsmål i folkeskolen undervisning og fordi det Inddrager ”relevant teori i en spændende empirisk analyse” og ”diskuterer, hvordan kvaliteten kan løftes i et trængt fag, og hvad lærerne kan gøre.”

Som der står i begrundelsen for prisen er projektet også værd at fremhæve, fordi det undersøger, hvad eleverne skal lære i idrætstimerne – ikke blot, hvad de skal lave.

Natasia Fenger Dahlmann, der modtog årets andenpris, holder i øjeblikket holder barselsorlov fra sit job som lærer på Lykkebo Skole i Valby.

Hun er meget stolt over at få tildelt prisen, der er på 5.000 kroner, en boggave på 3000 kroner og en vase.

Prisen blev overrakt af partiet Venstres skole- og uddannelsesordfører Anni Matthiesen.

.