Lykkeboløbet april '16

Makkerlæsning i 8. og 3. klasserne

Elevrådene har valgt formænd m/k

Simon 9.U blev årets løber

Lykkeboløbet er en tilbagevendende begivenhed, hvor store og små i lokalområdet motionerer. Det er skolens idrætslærere der står for arrangementet, og der løbes 2 ruter, en på 2 km og en på 5 km.

Der er masser af præmier, og arrangementet afsluttes med grillpølser og hygge.

Læsning er mange ting

Læsning er ikke kun afkodning, ord- og tekstforståelse. Det handler også om gode læserelationer. Når store og små læser sammen, skaber de relationer og fælles oplevelser omkring det at læse.

Lykkebo Skole har i år deltaget i et pilotprojekt om dette. Det var skolens 3. og 8. klasser, der læste sammen, og det var så givende for både små og store elever, at vi regner med at gøre det til en fast årlig aktivitet.

Lykkebo har nu 3 elevråd

 

På Lykkebo Skole har vi 3 elevråd. Et for indskolingen, et for mellemtrinnet og et for udskolingen. Til alle tre elevråd vælges 2 elever fra hver klasse. - Men hvem skal være formand og næstformand for hver at de 3 elevråd?

   Det stemmer eleverne om. Først opstilles kandidater til posterne, og dernæst føres der valgkamp. Skolen bliver fyldt med valgplakater, hvor kandidaterne overgår hinanden i, hvilke lyksaligheder netop de kan sikre skolen, - altså hvis de bliver valgt.

   Hele arrangementet afsluttes i aulaen med en valgprocedure fuldstændig som havde det været et valg til Folketinget. Forskellen er kun, at på Lykkebo holder kandidaterne, hvad de lover...